Ing. Eliška Zmeškalová, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
220 318 484
E-mail
skorepova [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 61
Souhrn

Monokrystalová rentgenová difrakce je instrumentální nedestruktivní technika pro určení krystalové struktury. Je jednou z nejkomplexnějších a nejpřesnějších technik pro charakterizaci jakéhokoli typu látky, bez ohledu na její chemické složení. Jedná se o krystalografickou metodu pro stanovení struktur na atomové úrovni.

Text

K difrakci dochází, když rentgenový paprsek interaguje s krystalickým vzorkem, protože vlnová délka tohoto záření je podobná meziatomovým vzdálenostem. Intenzity a polohy difrakčních signálů nám umožňují získat trojrozměrnou mapu elektronové hustoty v základní buňce krystalu. V této mapě jsme schopeni lokalizovat pozice atomů, a tak určit molekulární strukturu vzorku. Vyřešená krystalová struktura umožňuje studium molekulárního pakování a nevazebných interakcí.

Některé z aplikací monokrystalové difrakce:

  • Chemie - strukturní charakterizace malých molekul včetně absolutní konfigurace
  • Materiálová věda - krystalové inženýrství
  • Farmaceutický průmysl - charakterizace pevných forem

Pokyny pro zaslání vzorku:

  • Přijímáme vzorky ze všech oblastí výzkumu a z jakékoli země.
  • Všechny vzorky jsou spravovány prostřednictvím našeho on-line systému ASTRA: https://astra.fzu.cz/sampleman/public/login
  • Vzorek by měl obsahovat monokrystaly o minimální velikosti 0,1 mm ve dvou ze tří rozměrů.
Princip monokrystalové rentgenové difrakce
Popis
Princip monokrystalové rentgenové difrakce: Jak jsme pomocí RTG záření schopní získat z krystalu strukturu molekuly. (Ref. The Rigaku Journal, 28(1), 2012).
Molekulární krystalové pakování kyseliny obeticholové
Popis
Molekulární krystalové pakování kyseliny obeticholové, léčiva při cirhóze jater. Kanály v krystalu jsou zaplněny rozpouštědlem.