Vývoj chirální vibrační spektroskopie pro systémy v tuhém stavu (ss-CVS)

Anotace
Spektroskopie vibrační optické aktivity poskytuje unikátní informace o molekulové struktuře, ale její měření a interpretace pro krystaly, sraženiny a živé buňky je obtížné. Chceme tak vyvinout experimentální a teoretické postupy aplikovatelné pro výzkum agregovaných bílkovin a krystalů pro aplikace užitečné v biologii a medicíně. Na sérii látek v tuhém stavu vyvineme protokol pro měření vibračního cirkulárního dichroismu pro rozlišovaní různých krystalových struktur. Pro modelové bílkovinné fibrily vypracujeme měření Ramanovy optické aktivity pro výzkum konformací a srážení peptidů. Najdeme také teoretické a výpočetní postupy popisující vztah mezi spektry a strukturou. Projekt kombinuje unikátní zkušenosti krystalografické a spektroskopické laboratoře, zahrnuje další spolupráce, výsledky budou aplikovatelné v analytické chemii, biologii a pro vývoj léčiv.