Využití pokročilých metal organických sítí ve strukturních studiích aktivních farmaceutických substancí

Anotace

Tématem navrhovaného projektu je experimentální výzkum metal-organických sítí, vhodných pro napouštění jinými látkami (kapaliny, amorfní a špatně krystalizující látky), studium procesu jejich napouštění a transformací. Podmínky napouštění metal-organických sítí jsou zásadní pro zachování krystalinity sítě a získání dostatečně kvalitní strukturní informace. Proces napouštění se stále vyvíjí a je nedokonale prozkoumaný. V rámci projektu připravíme kvalitní monokrystaly studovaných sítí a budeme podrobně zkoumat proces napouštění a vliv zvolených podmínek na krystalinitu sítě. Proces napouštění bude optimalizován pro analýzu karboxylových kyselin, široce zastoupených mezi NAS, a antivirotik. Pozornost bude věnována procesu koordinačního uspořádání a transformacím metal-organických sítí na receptory pro specifické látky (anionty, kationty, nukleosidy) pomocí monokrystal-monokrystal chemických reakcí. Tato práce objasní průběh procesu napouštění a odhalí nové struktury aktivních farmaceutických substancí. Téma výzkumu má potenciální využití při výzkumu a vývoji nových farmaceutických substancí.