Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických polích (TEMASEF)

Anotace

Theory of magnetic systems in external fields

Pro další rozvoj informačních a zobrazovacích technologií je třeba lépe porozumět mikroskopickým procesům, které řídí odezvu magnetických materiálů na vnější pole. Hodláme rozpracovat teoretický formalismus pro popis chování kovových magnetů v elektrický polích a aplikovat jej na vybrané technologicky zajímavé systémy. Navrhovaný přístup využívá teorii lineární odezvy v případě slabých polí i techniku nerovnovážných Greenových funkcí v případě polí silných a časově závislých. Důraz je kladen na jednotnou relativistickou teorii transportních vlastností a výměnných interakcí v systémech bez inverzní symetrie, na ovlivňování magnetických vlastností tenkých vrstev silným elektrickým napětím a na ultrarychlé změny magnetizace pod vlivem časově proměnných laserových pulsů. Pozornost soustředíme na substitučně neuspořádané slitiny a na systémy, v nichž se vytváří složité magnetické struktury jako např. skyrmiony.