Struktury sloučenin vzácných plynů určené pomocí 3D elektronové difrakce

Anotace

Hlavním záměrem projektu je získání strukturní informace o vybraných sloučeninách vzácných plynů. Výběr zahrnuje mimo jiné přelomovou sloučeninu XePtF6, první objevenou sloučeninu vzácných plynů, nebo jediný oxid xenonu s nemolekulární strukturou, XeO2, který by mohl pomoci vyřešit záhadu chybějícího xenonu v zemské atmosféře. Všechny studované sloučeniny doposud odolávaly pokusům o určení krystalové struktury kvůli jejich špatné krystalinitě. Ovšem aktuální pokroky v oblasti 3D elektronové difrakce (3D ED) určení jejich struktury konečně umožňují. Strukturní analýza ovšem presto bude velmi obtížná kvůli velké reaktivitě a citlivosti vzorků na vzduch a elektronový svazek. V rámci tohoto projektu máme za cíl vyvinout speciální procedury a metody pro zpracování takovýchto vzorků pomocí 3D ED, určit jejich krystalové struktury, a tak zlepšit naše porozumění chemii těchto látek. Zahrnujeme také vybrané sloučeniny dvojmocného stříbra jako demonstraci, že metoda umožní určování struktury širšího spektra citlivých a obtížně zpracovatelných látek.