Rentgenová absorpční a dichroická spektra nízkodimenzionálních systémů: popis a interpretace (XaDiS)

Anotace

Účinným postupem jak navrhovat nové materiály je modifikovat vlastnosti stávajících materiálů dopováním. Jednou z nejvýznamnějších metod studia lokální elektronové a magnetické struktury je chemicky specifická rentgenová absorpční a dichroická spektroskopie (XAS,XMCD, XMLD). Interpretace spekter vyžaduje všestranný, přesný a výpočetně nenáročný teoretický popis. Jedním z problémů je současně popsat vliv díry na vnitřní hladině, korelace valenčních elektronů a hybridizaci. Za tímto účelem zkombinujeme časově závislou teorii funkcionálu hustoty (TDDFT) v lineární odezvě a mnohačásticovou LDA+DMFT metodu. Tento ab-initio přístup použijeme k interpretaci spekter nízkodimenzionálních systémů se silnou spin-orbitální vazbou jako manganem dopovaný GeTe, interkalované 2D dichalkogenidy, kovové multivrstvy a železo obsahující chalkogenidy s cílem prozkoumat lokální aspekty jejich magnetismu a přispět tak k porozumění fyzikálních mechanismů řídících jejich pozoruhodné makroskopické vlastnosti.