Posouvání hranic složitosti při řešení krystalových struktur pomocí kombinace XRPD a ssNMR

Anotace

Metody XRPD a ss-NMR lze při popisu krystalových struktur neznámých látek považovat za komplementární. Výsledky jedné metody lze použít k ověření výsledků druhé metody. Zároveň však obě tyto metody lze použít k určení krystalové struktury samostatně, ale každá má svá specifická omezení. Úplný popis krystalové struktury je základním kamenem charakterizace každého krystalického materiálu. V mnoha případech je určení krystalové struktury pomocí XRPD jedinou možností. Tato metoda má však obrovská omezení, která ve většině případů umožňují řešit pouze jednoduché krystalové struktury. Cílem tohoto projektu je vyvinout a otestovat metodiku pro řešení složitých krystalových struktur, například vícesložkových pevných látek, pomocí kombinace dat XRPD a ssNMR. Nová metodika bude použita pro strukturní popis isothiuroniových solí, což jsou vícesložkové pevné látky se slibnou cytostatickou aktivitou.