Krystalografie a mineralogie produktů zvětrávání uraninitu v nanoměřítku (UNanoCryst)

Anotace

Transformace čtyřmocného U na šestimocný probíhá v oxidačních podmínkách velmi snadno. Šestimocný uran se vyskytuje ve formě uranylového ionu, UO22+, který je velmi mobilní ve vodných roztocích. Z nich pak může precipitovat ve formě rozličných uranylových minerálů, které jsou typickými zástupci supergenní zóny uranových ložisek. Představují produkty supergenního oxidačního zvětrávání uraninitu, UO2. Fyzikální vlastnosti těchto minerálů, jako napřílkad rozpustnost, představují klíčové faktory, které ovlivňují chování U v přírodě. Cílem tohoto projektu je zaplnit mezeru v našich znalostech o některých supergenních karbonátech a sulfátech uranylu, které jsou nanokrystalické, nicméně v přírodě poměrně hojné.