Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů

Anotace

Cílem projektu je příprava nových fosfinátových metal-organických sítí (MOF) pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů. Fosfinátové MOFy jsou vhodné pro tyto aplikace díky své vysoké hydrotermální stabilitě a chemické variabilitě. Budou připraveny MOFy skládající se z nových organických ligandů se dvěmi, třemi nebo čtyřmi skupinami fosfínových kyselin a z kovových center M2+, M3+ a M4+ kovů. V kombinaci s molekulární simulací budou navrženy MOFy modifikované funkčními skupinami pro zvýšení jejích sorpčních vlastností. Krystalové struktury připravených MOFů budou vyřešeny pomocí elektronové difrakční tomografie. Tato metoda umožňuje stanovit krystalovou strukturu i nanokrystalů. Připravené MOFy budou testovány pro i) sorpci endokrinních disruptorů, ii) sorpci a katalytickou degradaci organofosfátových pesticidů a iii) sorpci těžkých kovů. Věříme, že zvýšená hydrotermální stabilita a možnost jemného ladění velikosti a chemického charakteru pórů umožní připravit MOFy pro žádané aplikace.