Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj chirální vibrační spektroskopie pro systémy v tuhém stavu (ss-CVS) běžící GAČR » Standardní Ing. Eliška Zmeškalová, Ph.D. 2024 2026
Posouvání hranic složitosti při řešení krystalových struktur pomocí kombinace XRPD a ssNMR běžící GAČR » Standardní Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. 2023 2025
Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických polích (TEMASEF) běžící GAČR » Standardní 2023 2025
Elektronová nanokrystalografie (NanED) běžící EU-Horizon2020 » MSCA-ITN Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Nanokrystalografie molekulárních krystalů běžící GAČR » EXPRO Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Struktury sloučenin vzácných plynů určené pomocí 3D elektronové difrakce běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2023
Trojrozměrná elektronová difrakce se potkává s kvantovou krystalografií (3DED-QCr) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2024
Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů GAČR » Standardní Mgr. Petr Brázda, Ph.D. 2020 2022
Krystalografie a mineralogie produktů zvětrávání uraninitu v nanoměřítku (UNanoCryst) GAČR » Standardní Mgr. Jakub Kopecký Plášil, Ph.D. 2020 2022
Rentgenová absorpční a dichroická spektra nízkodimenzionálních systémů: popis a interpretace (XaDiS) GAČR » Standardní 2020 2022
Využití pokročilých metal organických sítí ve strukturních studiích aktivních farmaceutických substancí GAČR » Juniorský Ing. Václav Eigner, Ph.D. 2020 2022
Kombinace pokročilé NMR spektroskopiie pevného stavu ultra-širokých čar s XRPD a výpočetní chemie pro zkoumaní organo-kovových a mřížkových materiálů GAČR » Standardní Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. 2019 2021