Zobrazení a zápis magnetických domén v nekolineárním antiferomagnetu Mn3Sn

Text

Antiferomagnety představují běžnější formu magnetického uspořádání látek než dobře známé a široce využívané feromagnety. Naše nedávné práce ukázaly možnost elektrického a optického zápisu a čtení informace v antiferomagnetických pamětech. Jejich detailní výzkum ovšem brzdí neviditelnost antiferomagnetických domén běžnými magnetickými mikroskopickými metodami.  V této práci jsme vyvinuli dostatečně citlivou laboratorní mikroskopickou techniku, pomocí které se nám podařilo zobrazit antiferomagnetické domény v široce zkoumaném materiálu Mn3Sn.

Zobrazení antiferomagnetických domén
Popis
(a) Krystalová a nekolineární antiferomagnetická struktura materiálu Mn3Sn. (b) Magnetická struktura opačně orientovaných antiferomagnetických domén. (c) Mikroskopie antiferomagnetických domén.

Kontaktní osoba: Tomáš Jungwirth
Spolupracující subjekt: Univerzita Karlova, Technische Universität, Max-Planck, Helmholtz Dresden v Německu, Hitachi Cambridge Laboratory a University of Nottingham ve Velké Británii