Příprava krystalu I-Mn-V epitaxí z molekularních svazků a potvrzení polovodičového charakteru jejich pásové struktury

Text

Na základě prvoprincipiálních výpočtů elektronové struktury a magnetického uspořádání jsme předpověděli, že LiMnAs a příbuzné krystaly typu I-Mn-V jsou antiferromagnetické polovodiče s šířkou zakázaného pásu přibližně 1 eV, tedy srovnatelnou s běžnými polovodiči. Antiferromagnetické uspořádání je stabilní až do teplot vysoko nad pokojovou teplotou a není ovlivněno ani vysokými koncentracemi elektricky aktivních příměsí. Tyto vlastnosti, spolu se znatelnou vypočtenou magnetickou anizotropií, činí tyto materiály zajímavými pro spintronické aplikace.

Tenké vrstvy LiMnAs byly následně v našem ústavu připraveny metodou epitaxe z molekulárních svazků a jsou v současnosti předmětem rozsáhlého experimentálního studia.