Skupina Dioscuri Centrum pro spincaloritronics a magnonics

Souhrn

Dioscuri Centrum pro Spinkaloritroniku a Magnoniku bude založeno v říjnu 2023 s hlavním cílem zkoumat spinkaloritroniku a magnoniku v kompenzovaných magnetických materiálech. Iniciativa Dioscuri pochází od Společnosti Maxe Plancka a je rovnocenně podporována Německým federálním ministerstvem pro vzdělávání a výzkum a Českým ministerstvem školství, mládeže a sportu.

Naše hlavní zaměření je na základní výzkum, a z aplikačního hlediska chceme přispět k rozvoji nových konceptů pro udržitelné informační technologie. Pro náš výzkum využíváme pokročilé nástroje, jako je nanolitografie pro výrobu našich součástek a měření magneto-tepelného transportu ve vektorovém kryostatu. Navíc aktivně pracujeme na rozvíjení prostorově rozlišitelných technik.

Centrum bude primárně fungovat jako experimentální skupina, využívající svou odbornost v tomto směru. Nicméně jeho velkou výhodou bude úzká spolupráce s teoretickým oddělením a celým oddělením spintroniky a nanoelektroniky. Na německé straně je centrum podporováno profesorem Sebastianem T. B. Goennenweinem.