Studium zamrzlého nano-fragmentovaného stavu antiferomagnetu metodami s vysokým prostorovým a časovým rozlišením (AFQuench)

Anotace

Cílem projektu AFQuench je pochopit základní fyzikální podstatu námi nedávno pozorovaného jevu, při kterém antiferomagnet přejde po aplikaci elektrického nebo optického pulzu do zamrzlého metastabilního stavu s velkým elektrickým odporem způsobeným rozbitím systému na nanoskopické domény. Tento princip přepínání představuje nový směr antiferomagnetické spintroniky, který je zásadně odlišný od dřívějších feromagnetických nebo antiferomagnetických paměťových součástek založených na elektrickém ovládání směru vektoru magnetického uspořádání. K pochopení mikroskopického původu našeho nového typu přepínání antiferomagnetů využije projekt AFQuench vzájemně se doplňující spolupráci českých a německých partnerů při vývoji a aplikaci nových magnetických mikroskopických metod s vysokým prostorovým a časovým rozlišením. Náš projekt může mít dopad v řadě oborů od paměťových a logických součástek nad rámec běžné digitální elektroniky až po technologie ultra-rychlého optického přepínání.