Max Planck Partner Group (MPPG)

Anotace

Projekt se zaměřuje na teoretické studium spintronických jevů v antiferromagnetech a jiných materiálech s komplexním magnetickým uspořádáním. Hlavním cílem je fundamentální porozumění transportních jevů v těchto materiálech a nalezení efektivních metod umožňujících elektrickou manipulaci a detekci komplexních magnetických uspořádání. Projekt bude také zahrnovat úzkou spolupráci s experimentátory.