Materiálový výzkum nekonvenčního multipolového magnetismu (NA)

Anotace
Náš experimentální výzkumný program se zaměřuje na studium krystalových, magnetických a elektronických struktur komplexních vícepólových magnetů nad rámec feromagnetů s dipólovým momentem. Tyto materiály mohou otevřít nový výzkumný směr nejen v oboru magnetismu, ale i v řadě příbuzných fyzikálních vědních oborů od axionové elektrodynamiky nebo grafenových ultrarelativistických Diracových kvazičástic až po d-vlnovou supravodivost. Z hlediska informačních technologií se předpokládá, že komplexní vícepólové magnety přispěji k vývoji neuromorfních počítačů, ultrarychlé pamětové logiky, energeticky efektivní mikroelektroniky nebo termo-elektronických prvků. Široké spektrum vlastností komplexních vícepólových magnetů dává našemu výzkumu potenciál překonat na základní i aplikované úrovni tradiční oblast magnetismu, která se po tisíce let pohybovala po úzké cestě dipólových feromagnetů.