Materiálový výzkum nekonvenčního multipolového magnetismu