Ab-initio spintronika v nekonvenčních magnetických materiálech

Anotace

Mezi magneticky uspořádanými materiály jsou nejlépe prozkoumány feromagnety, avšak existují i další druhy magnetického uspořádání. Jejich užitečnost byla v minulosti podceňována, nicméně v poslední době se na ně soustředila pozornost v souvislosti se spintronikou: oborem, který se zabývá využitím spinu v nových mikro- a optoelektronických součástkách. V kontextu spintroniky nekonvenční typy magnetického uspořádání jako jsou antiferomagnety či nekolineárně uspořádaná magnetika dovolují vytvořit součástky s novými druhy funkcionality. Antiferomagnety mají například přirozeně rychlou dynamiku, kterou lze využít ve velmi rychlých počítačových pamětech. V tomto projektu budou zkoumány různé nekonvenční druhy magnetického uspořádání pomocí ab initio výpočtů. Hlavním cílem je pochopit souvislosti mezi elektrickými proudy a magnetickým uspořádáním a najít materiály a druhy funkcionality využitelné v nových mikroelektronických součástkách.