Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Kterak nahraditi spin-orbit nekolinearním uspořádáním momentů magnetických běžící GAČR » Standardní Dr. Karel Výborný 2022 2024
Multipólové antiferromagnety: Nové vzájemně propojené kapitoly v krystalografii, pásové strukture a elektronice (ChapterMP) běžící GAČR » JUNIOR STAR Dr. Dominik Kriegner 2022 2026
Ovládání a detekce magnetických stavů pomocí kolineárních antiferomagnetu se spinovým štěpením (SPLITMAN) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. 2022 2025
Využití tepelné energie v antiferomagnetických součástkách běžící AVČR » Lumina quaeruntur Dr. Dominik Kriegner 2022 2026
Studium zamrzlého nano-fragmentovaného stavu antiferomagnetu metodami s vysokým prostorovým a časovým rozlišením (AFQuench) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Kamil Olejník, Ph.D. 2021 2023
Ab-initio spintronika v nekonvenčních magnetických materiálech GAČR » Juniorský Ing. Jakub Železný, Ph.D. 2019 2021
Terahertzové a neuromorfní paměti založené na antiferomagnetech (TERANEUS) běžící GAČR » EXPRO prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. 2019 2023
Antiferomagnická spintronika (ASPIN) EU-Horizon2020 » FET-OPEN prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. 2017 2022
LNSM - Laboratoř spintroniky (LNSM - LNSpin) ESIF » OP VVV Ing. Vít Novák, CSc. 2017 2021
Max Planck Partner Group (MPPG) běžící Ostatní programy » Ostatní mezinárodní programy Ing. Jakub Železný, Ph.D. 2017 2019
Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější pole GAČR » Standardní Dr. Karel Výborný 2015 2017
Centrum spintroniky GAČR » Excellence in basic research prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. 2014 2018