Souhrn

V posledních letech se oddělení polovodičů zaměřuje především na výzkum polovodičů se širokým zakázaným pásem, zejména nitridových polovodičů a materiálů na bázi uhlíku, především diamantu.

Text

Oddělení sestává z devíti pracovních skupin nebo laboratoří. Naše klíčové aktivity zahrnují

  • návrh, přípravu a charakterizaci heterostruktur na bázi nitridových polovodičů pro elektronické i luminiscenční aplikace
  • přípravu a porozumění fyzikálně-chemickým vlastnostem materiálů na bázi uhlíku, dominantně diamantu
  • studium fyzikálních jevů na rozhraní uvedených materiálů

Oba technologické směry, nitridový a diamantový, jsou podpořeny unikátními charakterizačními technikami, které umožňují studium připravených materiálů a dávají technologiím zpětnou vazbu v rámci jejich optimalizace pro specificky zaměřené určení (nízkoteplotní depozice, nanášení vrstev bez pnutí, apod). Analyticko-charakterizačně zaměřené laboratoře disponují širokým spektrem technik jako jsou měření fotoluminiscence, katodoluminiscence, Ramanova spektroskopie, měření transportních a elektrických vlastností polovodičů, elektronová mikroskopie, mikroskopie atomových sil, Fourierovská infračervená spektroskopie, měření výstupní práce elektronů pomocí Kelvinovy mikrosondy. Interpretace naměřených výsledků je podpořena teoretickými modely a predikcemi v rámci naší teoreticky zaměřené skupiny.

Oddělení aktivně spolupracuje s průmyslovými podniky v různých aplikačních oblastech i vědeckými institucemi a univerzitami při vzdělávání studentů a mladých vědeckých pracovníků. Většina našich laboratoří umožňuje externím zájemcům přístup k analyticko-technologickým technikám kterých část pracuje v režimu „open access“.  V rámci širokého spektra našich aktivit nabízíme spolupráci v oblasti technologie přípravy nitridových heterostruktur a diamantových vrstev, nanášení různých tenkých vrstev, tvorby základních elektronických a opto-elektronických prvků, a jiné.

Odd. 14 - Skupina diamantové technologie
Popis
Odd. 14 - Skupina diamantové technologie
Společné foto členů odd. 14, pořízené v zasedacím sále knihovny Cukrovarnická.
Popis
Společné foto členů odd. 14, pořízené v zasedacím sále knihovny Cukrovarnická.