Transportní vlastnosti AlGaN/GaN HEMT struktur se spodní bariérou: vliv hustoty dislokací a vylepšení struktury