Nerovnovážná dynamika otevřených systémů a fluktuačně-disipační teorémy

Text

Nerovnovážný fluktuačně disipační teorém je nově zformulován v rámci formalismu nerovnovážných Greenových funkcí. Je diskutován vztah tohoto teorému ke zjednodušené kinetické teorii nerovnovážné dynamiky elektronů v otevřených kvantových systémech