Nanokrystalický borem dopovaný diamant jako korozi odolná anoda pro oxidaci vody pomocí křemíkových fotoelektrod

Text

Nanokrystalické borem dopované diamantové vrstvy (BDD) chrání podkladové křemíkové fotoelektrody (Si) v širokém rozmezí pH (1–14) ve vodných roztocích elektrolytů. Si|BDD fotoelektrody nevykazují žádné známky zhoršení charakteristik po kontinuálním zpracování v neutrálních, kyselých a bazických elektrolytech. Depozice katalyzátoru vývoje kyslíku na vrstvu BDD významně snižuje přepětí pro oxidaci vody.

9-2018.jpg
Popis
Schematické znázornění fotoelektrody založené na nanokrystalické borem dopované diamantové vrstvě (BDD) a křemíkovém solárním článku pro oxidaci a redukci vody. Fotovoltaický komponent (np-Si solární článek) je zodpovědný za absorpci dopadajícího světla a separaci náboje přes PN přechod, vývoj kyslíku nastává na povrchu BDD elektrody/elektrolytu a vodík se vyvíjí na externě zapojené kovové katodě.