Er3+-dopované chalkogenidové vrstvy As3S7 připravené procesem rozpouštění: optické vlastnosti a fotoluminiscence na 1.5 μm aktivovaná tepelným zpracováním

Text

Popisujeme optické vlastnosti Er-dopovaných As3S7 chalkogenidových filmů připravených pomocí dvoustupňového procesu rozpouštění s použitím skla As3S7 rozpuštěného s propylaminem a dalším přidáním komplexu tris (8-hydroxychinolinato) erbium (III) (ErQ), který působí jako Er3+ prekurzor. Nejvyšší emisní intenzita PL byla dosažena pro filmy As3S7 po žíhání při 300 °C a dotované 1% Er, což je nad normální limit Er3+ rozpustnosti As-S tavených kalených skel.