RNDr. Jan Čermák, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
220 318 475
E-mail
cermakj [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
F 34/1
Souhrn

Skupina využívá dostupné analytické techniky zejména pro dlouhodobý rozvoj pokročilých analýz zaměřující se na základní a aplikovaný výzkum připravovaných tenkých vrstev a nanočástic včetně zkoumání jevů na jejich rozhraních.

Text

Pokročilé techniky nám dovolují zkoumat například morfologii, povrchově závislé optoelektronické vlastnosti, precizní měření velikostní distribuce částic, koloidní vlastnosti, chemické složení dílčích povrchových monovrstev apod.

K analýze materiálů a rozhraní přistupujeme mikroskopicky, spektroskopicky a výzkumem koloidních vlastností. Většina přístrojů je vybavená pokročilými doplňky, které z nich dělají unikátní experimentální zařízení pro získávání komplexních znalostí zkoumaných dějů a vzorků. Navíc v úzké spolupráci s jinými vědeckými skupinami a odděleními společně sdílíme přístrojové vybavení jako SEM, Raman, XPS, TEM, termogravimetrie a jiné.

Ctíme zásadu, že výstupem analýz nemá být pouze sada naměřených dat, ale především ucelený pohled na projevy hmoty a studovaných jevů, který je vzájemně podpořen teoretickými modely.