Souhrn

Skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum využití plazmatických procesů pro pre- a post-procesování substrátů a připravených vrstev a částic, zejména na bázi uhlíku. Pro funkcionalizaci jejich povrchů využíváme různé metody nízkoteplotního plazmatu a kombinaci procesů chemické a fyzikální depozice z plynné fáze pro přípravu nových heterostruktur anebo kompozitních systémů tenkých vrstev a nanočástic s možností in-situ ko-dopování.

Text

Metody plazmatického zpracováním zkoumáme s cílem přípravy hierarchicky organizovaných mikro- a nano-strukturovaných povrchů vrstev a také s cílem kontrolované laditelnosti chemických a fyzikálních vlastností materiálů.

V rámci funkcionalizace povrchů se zaměřujeme na studium využití plazmatické modifikace na atomární a molekulární úrovni či jako mezikrok k dosažení funkcionalizace velkými biomolekulami (proteiny, DNA, apod.) za účelem zlepšení jejich interakce s biosystémy.

V případě zcela nových systémů se jedná o jejich návrh, přípravu a charakterizaci vlastností těchto materiálů s definovaným chemickým složením a krystalickou strukturou podmiňující jejich potenciální využití jako povlaky biokompatibilní, elektrochemické, fotosenzitivní, fotokatalytické apod.