Text

Teoretická skupina se zabývá několika vzájemně propojenými oblastmi fyziky. Hlavním zájmem je vysvětlit experimentální pozorování, a najít správné popisy kvantových jevů v nerovnovážných systémech, hlavně z oblasti pevných látek. Nerovnovážná dynamika není zatím dobře prozkoumaná a představuje proto výzvu jak pro teoretický, tak experimentální výzkum. Cílem skupiny je lepší pochopení kvantových jevů v soustavách, které jsou obecně daleko od rovnováhy, jako jsou přechodové nebo ustálené transportní jevy, jejich závislost na počátečních podmínkách, na časově závislých vnějších polích, interakcích a dalších charakteristických parametrech. Námi studované systémy mají různou makroskopickou velikost a rozličnou efektivní dimenzi. Abychom pochopili nerovnovážné děje a vytvořili jejich co možná nejpřesnější popis, kombinujeme metody termodynamiky, teorie lineární odezvy, nerovnovážné statistické fyziky, kvantové teorie mnoha částic, základů kvantové mechaniky a kvantové teorie pole a dále pak různé formy formalismů lineární odezvy, matice hustoty a technik nerovnovážných Greenových funkcí. Zvláštní pozornost je věnována vývoji a testování aproximací, které jsou vhodné pro popis otevřených nerovnovážných systémů a jejich interakcí s okolím (tj. reservoáry). Zkušenosti ze všech výše uvedených oblastí využíváme také v našich studiích biologických systémů a obecně tepelných vlastností hmoty.