Studium interakce jednoduchých a komplexních biomolekul na površích diamantu

Anotace

Projekt je zaměřen na zkoumání interakce mezi povrchem diamantu (ve formě nanokrystalického diamantu a DLC vrstev) a biomolekulami pomocí metod FTIR a XPS spektroskopie podpořených AFM, SEM a WCA. Pro adhezi na povrchu diamantu s různými povrchovými zakončeními budou použity aminokyseliny, jakož i komplexní biomolekuly jako jsou peptidy a proteiny a molekuly přítomné v tělních tekutinách. Bude navržen model interakce pro různé kombinace biomolekul a povrchové terminace diamantu. Vliv stresových faktorů (pH, teplota nebo přítomnost interferujících činidel) na interakci diamantu s biomolekulami bude zkoumán pokročilými metodami FTIR a XPS in situ. Navržený model popisující povahu a stabilitu anorganické/organické interakce bude podpořen DFT výpočtem.