Růstové a radiační mechanismy v diamantových hybridních detektorech (GRaDe)

Anotace

V tomto návrhu je navrženo průlomové řešení založené na implementaci kovových elektrod epitaxně zarostlých diamantem CVD integrovaných do malého elektronického zařízení schopného elektrické odezvy na různé typy ozařování. Bilaterální projekt označený jako "GRADE" se zaměřuje na pochopení jevů při epitaxním růstu CVD diamantu s využitím různých technologických strategií a experimentální výzkum metod úpravy na elektronickou výkonnost diamantových detektorů na UV nebo gama záření, neutrony nebo elektrony.