Nanostrukturované borem dopované diamantové elektrody pro elektrochemické studie

Anotace

V tomto návrhu budou vyrobeny jednorozměrné hybridní diamantové nanostruktury z borem dopovaných diamantových vrstev (BDD) za použití kombinace chemické depozice z par plynů v plazmatickém reaktoru s mikrovlnným buzením přes lineární antény a technikami reaktivního iontového leptání. Důkladně budou prozkoumány strukturální a elektrochemické vlastnosti vrstev a nanostruktur.