Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vliv povrchových úprav druhotných surovin na bázi křemíku na jejich působení v cementových kompozitech běžící GAČR » Standardní Mgr. Oleg Babčenko, Ph.D. 2023 2025
Růstové a radiační mechanismy v diamantových hybridních detektorech (GRaDe) běžící MŠMT » INTER-ACTION prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2022 2025
Vakance atomů kovů, jejich klastry a komplexy v nitridových polovodičích (VACCINES) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2022 2024
Kvantově-rozměrové a borem dopované nanodiamanty syntetizované HPHT procesem z molekulárních prekurzorů běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. 2021 2023
Nanostrukturované borem dopované diamantové elektrody pro elektrochemické studie AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2021 2022
Syntéza a charakterizace funkčních heterostruktur diamant - 2D TMD pro senzorové prvky AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2021 2022
Opto-elektronické procesy ve fotovoltaických strukturách v kontaktu s nanodiamanty (SONDIAM) GAČR » Mezinárodní bilaterální RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 2020 2022
Pokročilé Mikro-nosníkové Prvky z Širokopásmových Polovodičových Materiálů (AMOMA) MŠMT » Ostatní prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2020 2021
Studium interakce jednoduchých a komplexních biomolekul na površích diamantu GAČR » Juniorský RNDr. Pavla Hrmová, Ph.D. 2020 2022
Vývoj nitridových součástek pro energeticky úspornou rychlou výkonovou elektroniku MŠMT » INTER-ACTION Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2020 2022
3D tištěné diamantové kompozitní komponenty pro účinnější energetiku TAČR » THÉTA prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2019 2023
Cesta k diamantům s kvantovými rozměry GAČR » Juniorský Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. 2018 2020