Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj nitridových součástek pro energeticky úspornou rychlou výkonovou elektroniku běžící MŠMT » INTER-ACTION Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2020 2022
Nové polovodičové struktury pro pokročilé elektronické aplikace TAČR » EPSILON Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2017 2020
Rychlá zobrazovací stínítka pro ionizující, UV, EUV záření běžící TAČR » EPSILON Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2017 2020
Nitridové heterostruktury pro rychlou detekci ionizujícího záření GAČR » Standardní Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2016 2019
Laboratoř pro přípravu a charakterizaci polovodičových struktur na bázi nitridů ESIF » OP PK Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2014 2015
Solární články s vloženým pásem GAČR » Postdoktorský 2014 2016
Nano-heterostruktury s hlubokou kvantovou jámou na bázi GaSb GAČR » Standardní prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. 2013 2015
Heterostruktury a nanostruktury polovodičů III-V pro nové elektronické a fotonické aplikace MŠMT » Mobility prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. 2012 2013
Role počátečních a otevřených okrajových podmínek v nerovnovážné dynamice elektronů v mesoskopických systémech GAČR » Standardní RNDr. Václav Špička, CSc. 2012 2014
Kompenzace neizoperiodičnosti v heteropřechodech na mikro a nanoporézních polovodičích A3B5 a depozice kovů a polovodičů do mikropórů GAČR » Standardní prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. 2010 2012
Kvantové tečky pro detektory a jiné součástky GAČR » Standardní prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. 2010 2012
Rozměrové jevy a elektronový transport v borem legovaném a hydrogenovaném diamantu GAČR » Standardní RNDr. Pavel Hubík, CSc. 2010 2012