Text

Laboratoř luminiscence se zabývá studiem fotoluminiscence, katodoluminiscence a elektroluminiscence nízkodimenzionální polovodičových struktur. Jedná se především o InGaN/GaN kvantové jámy. K dispozici je také elektronový mikroskop, kde je možné studovat povrch a složení vzorků. Díky tomu je možné získat komplexní pohled na polovodičové nanostruktury. Dále jsou v laboratoři studovány optické vlastnosti iontů vzácných zemin ve skélných matricích.

Monochromator SDL-1
Popis
Monochromator SDL-1