Text

V laboratoři elektrických transportních jevů oddělení polovodičů se zabýváme experimentálním studiem elektrických vlastností pevných látek, zejména polovodičů. Tyto vlastnosti studujeme přitom nejen z hlediska možných aplikací v různých elektronických součástkách, ale zároveň usilujeme o pochopení základních dějů, odehrávajících se v pevných látkách, včetně kvantově mechanických procesů. V současné době se zaměřujeme na perspektivní materiály se širokým zakázaným pásem, jako jsou syntetický diamant, nebo nitrid galia. Zkoumáme tenké vrstvy těchto materiálů a struktury sloužící jako základ určitých typů součástek (např. tranzistorů s vysokou pohyblivostí nebo detektorů záření). Často se také zabýváme systémy zahrnující objekty se sníženou dimenzí, např. rozhraní, povrchy, nanokrystaly a nanolístky. Právě u takovýchto systémů se očekává největší aplikační využití (např. v důsledku velkého poměru povrchu k objemu) a zároveň se v nich nejvýrazněji projevují výše zmíněné kvantové jevy. Studium elektronového transportu v různých pevných látkách nás přivádí i k řešení podobných problémů např. v biologických objektech i k obecnějším fyzikálním problémům z oblasti elektrostatiky, tepelných jevů a vlastností a definice teploty (ve spolupráci se skupinou teorie pevných látek našeho oddělení).