K zvláště významným aktivitám oddělení polovodičů patří organizace prestižní, celosvětově uznávané série mezinárodních konferencí FQMT (IC Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics, fqmt.fzu.cz), po léta konaných výlučně v Praze (2004, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 a 2019). Stálý předseda programového a organizačního výboru V. Špička, stejně jako mnozí další členové lokálního organizačního výboru jsou pracovníky právě oddělení polovodičů. Během let došlo k pronikavým změnám zaměření konferencí; dnes má tak konference výrazně multi-disciplinární charakter a pojednává o žhavých tématech současné fyziky od základů kvantové fyziky, přes kvantovou termodynamiku až po biofyziku, astrofyziku a kosmologii. Tato vpravdě vzrušující témata přilákala postupně množství významných fyziků světových jmen, takže mezi účastníky konference konané v roce 2019 nalezneme čtyři nositele Nobelových cen (W. Ketterle, W. Phillips, G.’t Hooft, R. Weiss) a další fyziky zvučných jmen jako jsou např. F. Capasso, P. Hänggi, W. Schleich, M. Scully. Vzhledem k tomu, že některá z konferenčních témat jsou blízká také tématům řešeným v našem oddělení mají naši pracovníci na této konferenci pravidelně zvané přednášky.