Elektronové transportní jevy v pevných látkách

Ramanova spektroskopie a fotoluminiscence

Technologie epitaxního růstu z organokovových sloučenin (MOVPE)