Mikrovlnný plazmatický systém PE CVD pro růst diamantových vrstev

Image
Dept27_Exp_dia2.jpg
Text

Plně automatizovaný vysoce-rychlostní růst intrinzických diamantových vrstev optické kvality a čistoty s možností zabudování opticky aktivních center (Si, dusík, a jiné) deponovaných v mikrovlnné plazmě ve vakuu (30 až 250 mbar) za teplot podložky od 400 do 1200°C s potenciálním využitím pro multidisciplinární účely v tribologii, mikroelektronice, senzorice, fotonice a optice, a v biotechnologiích (tj. plynové senzory, biosenzory, FET tranzistory, MEMS a mikrofluidní prvky, fotonické krystaly, elektrody pro elektrochemické procesy, podložky pro regenerativní medicínu, a jiné).