Laminární box (Flowbox)

Image
Dept27_EXP_Flowbox.jpg
Text

Laminární box (Flowbox) slouží pro přípravu na prach citlivých materiálů, kdy umožňuje práci v bezprašném prostředí a tím reprodukovatelnou přípravu těchto materiálů. Využívá se pro přípravu ZnO nanosloupků, příp. dalších materiálů na bázi oxidu kovů. Součástí laboratoře jsou dále ultrazvuková čistička využívaná pro čištění substrátů (např. sklíček), magnetické míchačky s ohřevem či výrobník deionizované vody.