Laboratorní pec LAC typ LV15/13MT

Text

Laboratorní pec LAC typ LV15/13MT je vertikální pec s objemem 15 l a maximální teplotou 1340 °C. Topné elementy uložené v drážkách vyzdívky zajišťují rychlý prostup tepla do vsázky. Je vhodná pro testování materiálů při vyšších teplotách.