Úspěchy FZU na mezinárodní konferenci NANOCON

Anotace

Vědci z Fyzikálního ústavu zazářili na letošním 15. ročníku mezinárodní konference NANOCON, který probíhal ve dnech 18.–20. října 2023 v Brně. Konference se zaměřila na nanomateriály a nanotechnologie pro udržitelnou energii a životní prostředí a přilákala 260 účastníků z 28 různých zemí.

Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022

Anotace

Budoucnost nanotechnologií, vývoje kvantových počítačů, ale i chemie a medicíny zásadním způsobem ovlivňuje chování velmi malých systémů velikosti řádově desítek až stovek nanometrů v obecně nerovnovážných podmínkách. Právě systémům této velikosti se věnovala srpnová mezinárodní fyzikální konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022.

Vzpomínka na Ludvíka Smrčku

Anotace

Na nedávno zesnulého vynikajícího badatele a kamaráda Ing. Ludvíka Smrčku, DrSc., vzpomínají kolegové Pavel Středa, Petr Vašek, Pavel Svoboda a Jan Kočka.

Nová česká sloučenina by mohla lépe rozložit bojové chemické látky

Anotace

Tzv. nanokompozit by mohl oproti používaným komerčně dostupným materiálům několikanásobně účinněji rozložit bojové chemické látky jako novičok, sarin či soman, rovněž insekticidy, tedy přípravky určené k hubení hmyzu. Na vývoji nanokompozitu se podíleli vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (AV ČR) a Ústavu anorganické chemie AV ČR, dalších českých institucí a z univerzity ve švédské Uppsale.