Skupina skenovací luminiscenční mikroskopie

Publikace

 1. J. Doležal, P. Mutombo, D. Nachtigallova, P. Jelínek, P. Merino, M. Švec
  ACS Nano 14 (2020) 8931-8938.
 2. J. Berger, M. Ondráček, O. Stetsovych, P. Malý, P. Holý, J. Rybáček, M. Švec, I.G. Stará, T. Mančal, I. Starý, P. Jelínek
  Nature Communications 11 (2020) 1337-1-1337-10.
 3. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8 (2020) 3437-3444.
 4. V. M. Santhini, O. Stetsovych, M. Ondráček, J. I. Mendieta Moreno, P. Mutombo, B. De La Torre Cerdeño, M. Švec, J. Klívar, I. G. Stará, H. Vázquez, I. Starý, P. Jelínek
  Advanced Functional Materials 2020 (2020) 2006391(1)-2006391(11).
 5. J. Hellerstedt, A. Cahlík, O. Stetsovych, M. Švec, T. K. Shimizu, P. Mutombo, J. Klívar, I.G. Stará, P. Jelínek, I. Starý
  Angewandte Chemie International Edition 58 (2019) 2266-2271.
 6. J. R. López Roso Redondo, Petr Lazar, Pavel Procházka, Stanislav Prusa, Jan Lachnitt, B. J. Mallada Faes, A. Cahlík, J. Berger, Břetislav Šmíd, Lukáš Kormoš, P. Jelínek, Jan Čechal, M. Švec
  J. Phys. Chem. C 123 (2019) 14312
 7. Nano Letters 19 (2019) 8605-8611.
 8. Beilstein Journal of Nanotechnology 10 (2019) 315-321.
 9. Chapter 16 in Kelvin Probe Force Microscopy, eds. S. Sadewasser & T. Glatzel, Springer Series in Surface Sciences, vol. 65, Springer, Cham, 2018, pp. 499-518
 10. N. Ruiz del Arbol, I. Palacio, G. Otero-Irurueta, J.I. Martínez, P. de Andres, O. Stetsovych, M. Moro-Lagares, P. Mutombo, M. Švec, P. Jelínek, A. Cossaro, L. Floreano, G.J. Ellis, M. F. López, J. A. Martín-Gago
  Angewandte Chemie International Edition 57 (2018) 8582-8586.
 11. J. Hellerstedt, A. Cahlík, M. Švec, B. De La Torre Cerdeño, M. Moro-Lagares, T. Chutora, B. Papoušková, G. Zoppellaro, P. Mutombo, M. Ruben, R. Zbořil, P. Jelínek
  Nanoscale 10 (2018) 15553-15563.
 12. O. Stetsovych, P. Mutombo, M. Švec, M. Šámal, J. Nejedlý, I. Císařová, H. Vázquez, M. Moro-Lagares, J. Berger, J. Vacek, I. G. Stará, I. Starý, P. Jelínek
  Journal of the American Chemical Society 140 (2018) 940-946.
 13. J. R. López Roso Redondo, M. Telychko, P. Procházka, M. Konečný, J. Berger, M. Vondráček, J. Čechal, P. Jelínek, M. Švec
  Journal of Vacuum Science & Technology A 36 (2018) 031401-1-031401-6.
 14. B. De La Torre Cerdeño, M. Švec, P. Hapala, J. R. López Roso Redondo, O. Krejčí, R. Lo, D. Manna, A. Sarmah, D. Nachtigallová, J. Tuček, P. Błoński, M. Otyepka, R. Zbořil, P. Hobza, P. Jelínek
  Nature Communications 9 (2018) 2831(1)-2831(9).
 15. O. Stetsovych, M. Švec, J. Vacek, J. Vacek Chocholoušová, A. Jančařík, J. Rybáček, K. Kosmider, I. G. Stará, P. Jelínek, I. Starý
  Nature Chemistry 9 (2017) 213-218.
 16. Beilstein Journal of Nanotechnology 8 (2017) 1073-1079.
 17. B. De La Torre Cerdeño, M. Švec, G. Foti, O. Krejčí, P. Hapala, A. Garcia-Lekue, T. Frederiksen, R. Zbořil, A. Arnau, H. Vázquez, P. Jelínek
  Physical Review Letters 119 (2017) 166001(1)-166001(6).
 18. N. J. van der Heijden, P. Hapala, J. A. Rombouts, J. van der Lit, D. Smith, P. Mutombo, M. Švec, P. Jelínek, I. Swart
  ACS Nano 10 (2016) 8517-8525.
 19. J. Sforzini, P. Hapala, M. Franke, G. van Straaten, A. Stöhr, S. Link, S. Soubatch, P. Jelínek, T.-L. Lee, U. Starke, M. Švec, F. C. Bocquet, F. S. Tautz
  Physical Review Letters 116 (2016) 126805(1)-126805(6).
 20. P. Hapala, M. Švec, O. Stetsovych, N. J. van der Heijden, M. Ondráček, J. van der Lit, P. Mutombo, I. Swart, P. Jelínek
  Nature Communications 7 (2016) 11560(1)-11560(8).
 21. J. Sforzini, M. Telychko, O. Krejčí, M. Vondráček, M. Švec, F. C. Bocquet, F. S. Tautz
  Physical Review B 93 (2016) 041302-1-041302-4.
 22. J. Berger, K. Kośmider, O. Stetsovych, M. Vondráček, P. Hapala, E. J. Spadafora, M. Švec, P. Jelínek
  Journal of Physical Chemistry C 120 (2016) 21955-21961.
 23. Pablo Merino, M. Švec, Jose Ignacio Martinez, P. Mutombo, César González, José Ángel Martin-Gago, Pedro L de Andrés Rodriguez, P. Jelínek
  Langmuir 31 (1) (2015) 233-239.
 24. M. Telychko, P. Mutombo, P. Merino, P. Hapala, M. Ondráček, F.C. Bocquet, J. Sforzini, O. Stetsovych, M. Vondráček, P. Jelínek, M. Švec
  ACS Nano 9 (2015) 9180-9187.
 25. Noncontact Atomic Force Microscopy vol. 3
 26. María Arroyo-Hernández, M. Švec, Celia Rogero, Carlos Briones, José Ángel Martín-Gago, José Luis Costa-Krämer
  Journal of Physics: Condensed Matter 26 (5) (2015) 055010-055014.
 27. Mykola Telychko, J. Berger, Zsolt Majzik, P. Jelínek, M. Švec
  Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (2015) 901-906.
 28. Small 11 (2015) 3686-3693.
 29. ACS Nano 8 (2014) 7318-7324.
 30. E. J. Spadafora, J. Berger, P. Mutombo, M. Telychko, M. Švec, Z. Majzik, A. B. McLean, P. Jelínek
  Journal of Physical Chemistry C 118 (2014) 15744-15753.
 31. M. Švec, P. Hapala, M. Ondráček, P. Merino, M. Blanco-Rey, P. Mutombo, M. Vondráček, Y. Polyak, J. A. Martín Gago, P. Jelínek
  Physical Review B 89 (2014) 201412(1)-201412(5).
 32. P. Merino, M. Švec, J.I. Martinez, P. Jelínek, P. Lacovig, M. Dalmiglio, S. Lizzit, P. Soukiassian, J. Cernicharo, J.A. Martin-Gago
  Nature Communications 5 (2014) 3054(1)-3054(9).
 33. Beilstein Journal of Nanotechnology 4 (2013) 1-9.
 34. Z. Majzik, M.R. Tchalala, M. Švec, P. Hapala, H. Enriquez, A. Kara, A. J. Mayne, G. Dujardin, P. Jelínek, H. Oughaddou
  Journal of Physics: Condensed Matter 25 (2013) 225301(1)- 225301(6).
 35. Pavel Shukrynau, P. Mutombo, M. Švec, Michael Hietschold, Vladimír Cháb
  Surface Science 606 (2012) 356-361.
 36. M. Setvín, P. Mutombo, M. Ondráček, Z. Majzik, M. Švec, V. Cháb, I. Ošťádal, P. Sobotík, P. Jelínek
  ACS Nano 6 (2012) 6969-6976.
 37. M. Švec, P. Merino, Y. J. Dappe, C. González, E. Abad, P. Jelínek, J. A. Martín-Gago
  Physical Review B 86 (2012) 121407(R)-121412(R).
 38. Z. Majzik, W. Kamiński, A.J. Weymouth, M. Vondráček, V. Zobač, M. Švec, A. Berkó, A.B. McLean, K.C. Prince, P. Jelínek, V. Cháb
  Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 21791-21799.
 39. M. Švec, V. Dudr, M. Vondráček, P. Jelínek, P. Mutombo, V. Cháb, F. Šutara, V. Matolín, K. Prince
  Surface Science 603 (2009) 2861-2869.
 40. M. Švec, V. Cháb, M.C. Tringides
  Journal of Applied Physics 106 (2009) 053501(1)-053501(3).
 41. M. Švec, P. Jelínek, P. Shukrynau, C. González, V. Cháb, V. Drchal
  Physical Review B 77 (2008) 125104(1)-125104(8).
 42. P. Jelínek, M. Švec, P. Pou, R. Perez, V. Cháb
  Physical Review Letters 101 (2008) 176101(1)-176101(4).
 43. M. Švec, V. Dudr, F. Šutara, N. Tsud, T. Skála, V. Cháb, V. Matolín, K.C. Prince
  Surface Science 601 (2007) 5673-5677.
 44. A. Berkó, A.M. Kiss, M. Švec, F. Šutara, V. Cháb
  Vacuum 82 (2007) 125-129.
 45. O.Plekan, V. Feyer, F. Šutara, T. Skála, M. Švec, V. Cháb, V. Matolín, K.C. Prince
  Surface Science 601 (2007) 1973-1980.
 46. M. Švec, P. Mutombo, P.Shukrinov, V.Dudr, V.Cháb
  Nanotechnology 17 (2006) 213-216.
 47. A.M.Kiss, M. Švec, A.Berkó:
  Surface Science 600 (2006) 3352-3360.