Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Světlem řízená syntéze molekulárních řetízků na površích běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency prof. Dr. Karl-Heinz Ernst 2021 2023
1D molekulární řetízky na površích (1D-MANNA) běžící GAČR » EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2024
Luminiscence a vibrace molekulárních obvodů běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2020 2022
Světlem indukovaná povrchová syntéza molekulárních řetězců na površích kovů a izolátorů běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency prof. Dr. Karl-Heinz Ernst 2020 2022
Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů běžící GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2019 2021
Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskopu atomárních sil GAČR » Juniorský Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2017 2019
Molekulární nanostruktury na bázi ferrocenu MŠMT » Mobility doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2016 2017
Síly a vodivost v molekulárních kontaktech GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2015 2017
Kontrola jednoelektronových nábojových stavů v molekulách na površích GAČR » Standardní doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2014 2016
Studium interních vlastností jednotlivých molekul pomocí Kelvinovy sondy a mikroskopu atomárních sil GAČR » Mezinárodní bilaterální doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2014 2016
Studium atomárních sil a tunelovacího proudu v systémech s atomárním měřítkem GA AVČR » Mezinárodní spolupráce doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2012 2015
Ab-initio výpočty pro interpretaci mikroskopie s rastrující sondou GAČR » Postdoktorský Mgr. Martin Ondráček, Ph.D. 2011 2013