Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj otevřené struktury v základním stavu konjugovaných uhlovodíků (piMagPAH) běžící GAČR » POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP-OUTGOING Mgr. Adam Matěj, Ph.D. 2024 2027
Návrh molekulárních obvodů ze simulací a strojového učení běžící GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2023 2025
Efekt spinové selektivity indukované chiralitou (CISS) v jednotlivých spirálových molekulách a jejich strukturách běžící GAČR » Standardní Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D. 2022 2024
Přímé zobrazování koherentně delokalizovaných excitonů v molekulárních agregátech běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2022 2024
Světlem řízená syntéze molekulárních řetízků na površích běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency prof. Dr. Karl-Heinz Ernst 2021 2023
1D molekulární řetízky na površích (1D-MANNA) běžící GAČR » EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2025
Luminiscence a vibrace molekulárních obvodů GAČR » Standardní Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2020 2022
Světlem indukovaná povrchová syntéza molekulárních řetězců na površích kovů a izolátorů GAČR » Mezinárodní Lead Agency prof. Dr. Karl-Heinz Ernst 2020 2022
Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2019 2021
Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskopu atomárních sil GAČR » Juniorský Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2017 2019
Molekulární nanostruktury na bázi ferrocenu MŠMT » Mobility doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2016 2017
Síly a vodivost v molekulárních kontaktech GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2015 2017