Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
1D molekulární řetízky na površích běžící GAČR » EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2024
Light-induced on-surface synthesis of molecular chains on metallic and insulating surfaces běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency prof. Dr. Karl-Heinz Ernst 2020 2022
Molekulární nanostruktury na bázi ferrocenu MŠMT » Mobility doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2016 2017
Kontrola jednoelektronových nábojových stavů v molekulách na površích GAČR » Standardní doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2014 2016
Studium interních vlastností jednotlivých molekul pomocí Kelvinovy sondy a mikroskopu atomárních sil GAČR » Mezinárodní bilaterální doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2014 2016
Studium atomárních sil a tunelovacího proudu v systémech s atomárním měřítkem GA AVČR » Mezinárodní spolupráce doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2012 2015
Ab-initio výpočty pro interpretaci mikroskopie s rastrující sondou GAČR » Postdoktorský Mgr. Martin Ondráček, Ph.D. 2011 2013
Studium bimetalických nanostruktur na povrchu Si v atomárním měřítku GAČR » Standardní doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2010 2012
Vytváření a charakterizace na atomární úrovni pomocí mikroskopu atomárních sil. MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2010 2011
Teorie transportu elektronu v komplexních nanosystémech GAČR » Standardní doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2009 2011