Vratná deformace a deformační dvojčatění v martenzitu při tahové deformaci slitin s tvarovou pamětí NiTi

Perex

Pomocí systematického studia tahové deformace tenkých vláken ze slitiny s tvarovou pamětí v širokém teplotním oboru, analýzy vratné a nevratné deformace a pozorování mřížových poruch v deformovaných vláknech se podařilo objasnit deformační mechanismus aktivovaný v materiálu za mezí plastické deformace. Ukázalo se, že vlákna se nedeformují pouze dislokačním skluzem ale i deformačním dvojčatěním v napěťově indukovaném martenzitu.

Text
FMC5_1.png
Popis

Vratná a permanentní deformace tenkého vlákna NiTi v závislosti na deformaci a teplotě.

Kontaktní osoba: Petr Šittner, +420 266 052 657, sittner [at] fzu [dot] cz

Spolupracující subjekt:

  • State Key Laboratory of Mechanics and Control of Mechanical Structures, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 210016, Nanjing, China