Přehledový článek shrnující stav poznání v oblasti deformačních mechanizmů ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi při zvýšených teplotách a napětích

Perex

V přehledovém článku v prestižním časopise Progress in Materials Science byl shrnut současný stav poznání v oblasti experimentu a teorie deformačních mechanizmů ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi při zvýšených teplotách a napětích, byla představena série unikátních termomechanických experimentů na tenkých vláknech NiTi a představen upravený model termomechanického chování slitiny NiTi při zvýšených teplotách a napětích.

Text
FMC5_4.png
Popis

Deformační procesy v tenkých vláknech slitin s tvarovou pamětí NiTi aktivovaný při zvýšených teplotách a napětích.

Kontaktní osoba: Petr Šittner, +420 266 052 657, sittner [at] fzu [dot] cz

Spolupracující subjekt:

  • Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.
  • ESRF Grenoble