Experimenty a modelování deformačních procesů ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi při zvýšených teplotách a napětích

Perex

V článku jsou představeny výsledky systematického studia deformačních mechanismů ve slitině tvarovou pamětí při termomechanickém namáhání v širokém teplotním oboru a představen upravený model termomechanického chování slitiny NiTi při zvýšených teplotách a napětích.

Text
FMC5_3.png
Popis

Deformační mechanismus tenkých vláken slitin s tvarovou pamětí NiTi aktivovaný při zvýšených teplotách a napětích

Kontaktní osoba: Petr Šittner, +420 266 052 657, sittner [at] fzu [dot] cz

Spolupracující subjekt:

  • Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.
  • ESRF Grenoble