Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vysokofrekvenční dielektrická odezva jednoosých relaxorů a ferroických materiálů běžící AVČR » Mobilitní projekty Dr. Elena Buixaderas, Ph.D. 2021 2023
Design funkčních fotochromních samouspořádávajících se materiálů a kompozitů pro pokročilé fotonické aplikace běžící MŠMT » Mobility Ing. Alexey M. Bubnov, Ph.D. 2020 2021
Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami běžící GAČR » Standardní prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. 2020 2022
Magneto-elektrické kapaliny pro inovativní senzory běžící EU-Horizon2020 » FET-OPEN RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2020 2024
Magneto-elektrické vlastnosti feroelektrických nabitých doménových stěn běžící GAČR » Juniorský Petr Bednyakov, Dr. 2020 2022
Nové metalurgické postupy pro nové „přírodní slitiny“ běžící GAČR » Standardní RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2020 2022
Oblasti dekorelované polarizace v perovskitových relaxačních feroelektrikách běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Mgr. Martin Kempa, Ph.D. 2020 2022
Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem běžící GAČR » Standardní Andrew Taylor 2020 2022
Světlem řízené kapalně krystalické polymery s hydrazonovou nebo azobenzenovou skupinou určené pro fotoniku. běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Věra Hamplová, CSc. 2020 2022
Úpravy mikrostruktury podpovrchových vrstev slitin s tvarovou pamětí NiTi pro zlepšení únavových vlastností běžící GAČR » Standardní RNDr. Petr Šittner, CSc. 2020 2022
Vývoj ALD systému s Joulovským ohřevem k přípravě biokompatibilních ochranných povlaků NiTi běžící AVČR » Mobility Plus projekty Ing. David Vokoun, CSc. 2020 2021
Vzájemné interakce molekul vody lokalizovaných v krystalech směřující k jejich orientačnímu uspořádání běžící GAČR » Standardní Mgr. Filip Kadlec, Dr. 2020 2022