Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
2D sandwiches, artificial layered building blocks for multifunctional materials (2D-sandwich) běžící EU-Horizon Europe » ERC-STG 2022 2026
Heterogenita makro- a mikro- deformací v NiTi slitině s tvarovou pamětí řízená transformačně-indukovanou plasticitou běžící GAČR » Standardní RNDr. Petr Šittner, CSc. 2022 2024
Nanodvojčata, funkční vlastnosti řízené značnou plastickou deformací běžící GAČR » Standardní RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2022 2024
Napětím laděné magnetické a transportní vlastnosti tenkých vrstev na bázi uranu běžící GAČR » Standardní Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D. 2022 2024
Návrh a výroba 4D metamateriálů založených na tištěných strukturách s integrovanými prvky ze smart materiálů (4META) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Ivo Stachiv, Ph.D. 2022 2024
Počítačový návrh templatoveho sestavování, replikace a syntézy na iontových površích (CADTARSIS) běžící GAČR » JUNIOR STAR Ing. Prokop Hapala, Ph.D. 2022 2026
Problémy deformační kompatibility mechanicky řízených martensitických transformací v polykrystalech slitin s tvarovou pamětí běžící GAČR » Standardní Ing. Luděk Heller, Ph.D. 2022 2024
Supramolekulární chirální nanomateriály (SUPRA-CHIRAL) běžící GAČR » Standardní Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2022 2024
Tištěná pole vysoce citlivých a selektivních heterogenních senzorů plynu běžící GAČR » Standardní Ing. Marina Davydova, Ph.D. 2022 2024
Vývoj a výzkum krystalů pro mikromagnetomechanické systémy (DaRCoM³S) běžící GAČR » Standardní Denys Musiienko, D.Sc. (Tech.) 2022 2024
Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění běžící Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2021 2022
Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí (TWISTR) běžící GAČR » Standardní Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2021 2023