Text

Přestože výzkum v oblasti chemie není ve FZU prioritou, některé výzkumné směry nutně vyžadují vysoce odborné práce chemického charakteru. Aby výzkumné skupiny potřebující chemický výzkum nemusely budovat vlastní laboratoře, pracuje v  Sekci fyziky kondenzovaných látek Oddělení chemie, v němž je sdružena expertíza a experimentální vybavení nutné pro moderní výzkum v oboru chemie.

Laboratoř analytické chemie v Oddělení chemie disponuje vybavením pro provádění chemické analýzy jak anorganických tak organických látek podle témat řešených v Oddělení chemie i podle požadavků výzkumných skupin působících v jiných odděleních FZU, které řeší konkrétní badatelské projekty.

V Oddělení chemie pracují dále skupiny zabývající se vývojem postupů a přípravou nových materiálů určených pro základní nebo aplikovaný výzkum prováděný ve spolupráci s výzkumnými skupinami v jiných odděleních. Konkrétní tématika těchto spoluprací se v čase mění a Oddělení chemie je otevřené i k dalším budoucím spolupracím uvnitř FZU. 

V současnosti probíhá dlouhodobá velmi úspěšná spolupráce se Skupinou kapalných krystalůOddělení dielektrik. Výzkumná Skupina přípravy organických materiálů Oddělení chemie se  zabývá jak molekulárním designem látek, tak vypracováním syntetických metod vedoucích k novým materiálům, které vykazují samouspořádávání se na molekulární úrovni.

Podobná spolupráce dlouhodobě probíhá v oblasti přípravy a výzkumu materiálů pro využití v optických aplikacích. Pracovníci Skupiny pěstování krystalů Oddělení chemie vyvíjejí technologie přípravy nových typů monokrystalů a polykrystalů využitelných jako detektory záření, lasery, scintilátory a luminofory a připravují takové materiály pro jejich další výzkum v Oddělení optických materiálů. Cílem je ve spolupráci s Oddělením optických materiálů ladit složení materiálů tak, aby bylo dosaženo požadovaných optických charakteristik materiálů.

Ve svém vlastním oboru se pracovníci Laboratoře analytické chemie zabývají především vývojem nových metod rozkladů a stanovení obsahu prvků v málo běžných a atypických anorganických materiálech, které jsou aktuálně studovány ve FZU. V oblasti analýzy organických látek se využívá NMR spektrometrie k určování struktury složitých organických materiálů a vysoce účinná kapalinová chromatografie k ověřování čistoty nově připravených materiálů.

NMR_mereni
Popis
Zjišťování struktury organických látek pomocí NMR spektrometrie
Tažička krystalů od fy Cyberstar (2019)
Popis
Tažička krystalů od fy Cyberstar (2019)