Vliv koncentrace Er3+ v krystalech Er:GGAG na spektroskopické a laserové vlastnosti

Text

Poprvé byly zkoumány nové vzorky Er:GGAG (celkem 26) s různou koncentrací Er3+ (0,5–38 %). Při pokojové teplotě byla změřena kompletní spektroskopie a laserové charakteristiky spolu s Judd-Ofeltovou analýzou. Výsledky ukazují silnou závislost prvního excitovaného stavu (4I13∕2) na koncentraci, na druhé straně je 4I11∕2 excitovaný stav zcela nezávislý na koncentraci dopovaného erbia. Judd-Ofeltova analýza ukazuje, že dopování erbia má minimální účinek na strukturní vlastnosti Er:GGAG. Laser Er:GGAG má diferenciální účinnost 15,3% (téměř polovina teoretického limitu) a generoval maximální výstupní výkon 350 mW.

Er:GGAG krystal
Popis
Fotografie vypěstovaného Er:GGAG krystalu a jednoho z testovaných disků. 
Souhrn maximální dosažené diferenciální účinnosti a maximálního výstupního výkonu pro nominální absorbovaný průměrný výkon 1 W získaný s několika krystaly Er:GGAG.