Ternární sulfidy ALnS2:Eu2+ (A = alkalický kov, Ln = kov vzácné zeminy) pro osvětlení: Vztah mezi strukturou matrice a emisním maximem Eu2+

Text

Ternární sulfidy ALnS2:Eu2+ se vyznačují velmi širokou škálou laditelnosti emisního maxima Eu2+ změnou chemického složení matrice. Pozice emisního maxima Eu2+ je lineární funkcí hexagonality (poměr c/a, kde jsou "c" a "a" mřížkové konstanty). Získané výsledky mohou být použity jako vodítko pro výrobu Eu2+ dopovaných ternárních sulfidů s požadovanými emisními vlastnostmi s vysokým potenciálem aplikace na poli bílých LED.