Světlem ovladatelné fotonické krystaly na bázi porézního křemíku plněné fotochromní směsí kapalných krystalů

Text

Vyvinuli jsme nový typ hybridního LC kompozitu na bázi porézní křemíkové matrice plněné nematickou fotochromní směsí na bázi azolátek. Kompozit má zakázaný fotonický pás a jedná se vlastně o fotonický krystal. Ozáření vzorku UV zářením způsobí E–Z izomeraci fotochromní azobenzenové složky, která změní vnitřní molekulární uspořádání v porézní matrici a vyvolá posun zakázaného pásu (o cca 10 nm). Tento proces je zcela reverzibilní působením viditelného světla a lze jej mnohokrát opakovat.

Pozorovaný opticky indukovaný spektrální posun demonstruje možnost výroby laditelných optických filtrů a bistabilních laserových rezonátorů, přepínatelných blokátorů světla, které lze použít v energeticky účinných displejích a dalších optických prvcích pro fotonické aplikace.

MC_Advanced Optical Materials 22 (2020).jpg
Popis
Světlem ovladatelné fotonické krystaly na bázi porézního křemíku plněné fotochromní směsí kapalných krystalů Obrázek převzat z DOI: 10.1002/adom.202001267